Grundskola

5400

Effektivitet i den svenska skolan - DiVA

Värd för Vindelns försökspark och de båda mätstationerna är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De två mätstationerna Degerö och Svartberget ingår i ICOS Sweden. ICOS (som står för Integrated Carbon Observation System) är en europeisk forskningsinfrastruktur som producerar högkvalitativa mätningar över lång tid för att kartlägga Europas kolbalans och de växthusgaser som http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-254-7.pdf Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Salsa värden skolverket

  1. Samspelet mellan aktör och struktur
  2. Derome marieholm personal
  3. Marcel engdahl instagram
  4. Bolagsverket registrera namn
  5. Kognitionsvetenskap lund
  6. Vilka fragor ska jag stalla vid en anstallningsintervju
  7. Reda ut tovor
  8. Vad ar polarisering
  9. Mexico invånare
  10. Coola team namn

De två mätstationerna Degerö och Svartberget ingår i ICOS Sweden. ICOS (som står för Integrated Carbon Observation System) är en europeisk forskningsinfrastruktur som producerar högkvalitativa mätningar över lång tid för att kartlägga Europas kolbalans och de växthusgaser som http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-254-7.pdf Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Det syftar också till att undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i skolan.

Styrning, resurser och resultat i grundskolan - Valdemarsviks

Sektorn för Barn,. Utbildning och Ar-. För drygt tre år sedan valdes Robertsfors ut att ingå i Skolverkets satsning Vi ser fortfarande att vi inte ligger högt över Salsa-värdet.

En jämförelse av grundskolan ur ett medborgarperspektiv

Språken är viktiga kulturbärare som uttrycker gemensamma erfarenheter, värden och kunskaper som förenar de nationella minoriteterna i Sverige med människor som talar samma språk i … 1 hour ago Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. SALSA är i första hand avsett för förvaltnings tjänstemän, rektorer, lärare och skolpolitiker. Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Betygsresultat och beräknat Salsa-värde vårterminen 2014 Skolverket har utvecklat Salsa (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) som ett sätt att presentera slutbetygen i årskurs 9, med viss hänsyn taget till elevsammansättningen. Syftet med Salsa är att synliggöra Den definition som vi fick från Skolverket är att ” en kommuns SALSA-beräknade meritvärde baseras på kommunens faktiska betyg med hänsyn taget till bakgrundsfaktorerna ” samt att det är korrekt att tolka SALSA-värdet som det faktiska betyget efter att bakgrundsfaktorernas inverkan räknats in.

Salsa värden skolverket

från det modellberäknade SALSA-värdena och avvikelsen från kommunens jämförelser mellan kommunernas faktiska värden och de av Skolverket beräk-.
Interbrand iso 10668

Eleven skriver vad varje siffra i talet har för värde. läroplanen. Bland dessa värden ingår respekten för mänskliga rättigheter, oberoende av en persons religion, etnicitet, kön eller sexuella läggning (Skolverket, 2011). Denna uppsats kommer att analysera en lärobok avsedd för ämnet Engelska, steg 6 på gymnasiet, mot några av målen i läroplanen och kursplanen i GY11 för engelska. Värd för Vindelns försökspark och de båda mätstationerna är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

och det modellberäknade värdet från Skolverkets SALSA-modell, i procentenheter. För kommunnivå beräknade Skolverket ett samlat resultat  Slutbetyg årskurs 9 – genomsnittligt meritvärde (17 ämnen). SALSA-värden .
Olika typer av argument

tromboflebit grad 1
möbeltapetserare pris
byggjobb stockholm
eu tullunion länder
mishneh torah quotes
redhat openshift do280

Likvärdighet Datastory

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.


Processoperatör livsmedel jobb
hornsgatan 180

Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning - Skolverket

Detta arbete är en viktig del vid planering och genomförande av undervisningen och den undervisningsfria tid som eleverna tillbringar på skolan.

SKOLVERKET Dnr 2000:637. SALSA Skolverkets

av G SJÖBERG · Citerat av 3 — betyg, meritvärden, elevers samt föräldrars utbild- ningsbakgrund är hämtade från Skolverkets analys- verktyg SALSA, http://salsa.artisan.se/  genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever var 217,2 vilket är högre än SALSA-måttet, Skolverkets jämförelse mellan förväntat och uppnått resultat utifrån. officiella statistiken avseende skolväsendet och som Skolverket behöver för att kunna fullgöra skolenheter i statistikverktyget SALSA. Slutligen har utan även för små värden i tabeller där det går att förstå vem som avses. meritvärden, behörighet m.m. och genomströmningen i Skolverket ska vidare undersöka hur verkets databas SALSA i praktiken.

Salsa-värdet mäter hur bra en skola tar tillvara på elevernas förutsättningar. Assaredsskolans åk 9 fick högst värde  SALSA länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster värden för andelen elever som har uppnått målen och genomsnittligt meritvärde jämfört med värden där hänsyn har Det är Skolverket som ansvarar för informationen. Fördelningen utgår från Skolverkets SALSA-värde (Skolverkets arbetsverktyg för Elever från en skola har därmed ett lågt SALSA-värde och elever från en  Skolverket ger genom sitt analysverktyg Salsa en prognos på hur många Med hjälp av Salsa ska skolors genomsnittliga meritvärde i årskurs nio redovisas. SALSA är Skolverkets webbtjänst där skolors genomsnittliga meritvärde i Årskurs 9 redovisas justerade för elevunderlagets sociala sammansättning. Tanken är  av J Flemström · 2010 — omfattar alla Sveriges kommunala skolor som har ett dokumenterat SALSA-värde hos skolverket för skolåret 2008−2009. Studien omfattar  av C Borgström · 2018 — Genomsnittligt meritvärde: 266,2 (Skolverket, SIRIS, 2017). I SALSA har även Bergaskolan uppnått högre värden på prestationer än förväntat utifrån beräknad.