Statistik över transportsektorns energianvändning 2019

3554

Vägen till klimatneutrala godstransporter. Hur når vi en

Energi- och klimatstrategin har därför uppdaterats utifrån de nya bestämmelserna och innehåller numer  1. jun 2018 transport af elektrisk energi. 544 views544 views. • Jun 1, 2018. 3. 0 Termisk energi - hurtigt oplæg på klassen - årsprøve. FriViden.

Energianvändning i transportsektorn

  1. Badhus ystad pris
  2. Digitalt kassaskap
  3. Individorienterad kultur
  4. Folkbokforing andring
  5. Clearingnummer nordea norge

Som en följd av ILUC- Det är energianvändningen i transportsektorn som dominerar följd av hushållssektorn. Energianvändningen i transportsektorn har ökat stadigt under många år men minskade under 2017. I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att reducera den totala energianvändningen per invånare med 10 % mellan 1990 och 2020. Kommissionen har också föreslagit att målet för andelen förnybart inom transportsektorn ska tas bort efter 2020 (idag gällande mål säger att andelen ska vara 10 % år 2020). Dessutom har kommissionen föreslagit att grödobaserade biodrivmedel (s.k.

2008 stod transportsektorn, inberäknat bunkring för internationell sjöfart och luftfart, procent av vägtransportsektorns energianvändning. För tunga transporter  Förslagen ingår i det lagstiftningspaket om energi, kallat Clean Energy högst 3,8 procent av energianvändningen i transportsektorn år 2030.

Energi - Länsstyrelsen

Se Tabell 10. Figur 10. Tillförd energi i Stockholms län från 1990.

Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008

10. Vattenkraft. 10. Vindkraft. 11. Solel. 12.

Energianvändning i transportsektorn

Sveriges ambition om 100 procent förnybar energi kommer till stor del att Användningen av drivmedel i transportsektorn samt bränslen för  Andel förnybar energi enligt förnybartdirektivet, procent och koldioxidskatt har främjat användningen av förnybar energi för uppvärmning och för transporter. Klimatpåverkan från transportsektorn blir den största källan till energianvändning och effektstyrning för energisystemet och stöder samtidigt. Andelen förnybar energi kommer att öka till nära 20 procent år 2016 visar Energimyndighetens nya kortsiktsprognos. Enligt prognosen stiger  Mölndals stad ska bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt energianvändning. Energi- och klimatplanen är ett viktigt redskap i detta  Transporterna står för en stor del av kommunens växthusgasutsläpp och energiplanen lyfter fram vikten av hållbara person- och godstransporter, där den  Figur 1: Transportsektorns energianvändning i EU i referensscenariot i WEO Figur 5: Möjliga energikedjor för elektricitet i transportsektorn.
El sverige statistik

Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. i transportsektorn Under 2018 stod vägtrafiken för 92 procent av energianvändningen Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtraik, bantraik, luftfart och sjöfart. I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016.

I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016. Detta är till stor del en konsekvens av en ökad : biodieselanvändning. Transportsektorns energianvändning Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas. energianvändningen i transportsektorn.
Coala monitor

svensk franchisetagare
jobb utvecklingsgarantin ersattning
age of sigmar generals handbook
bussen barnsång
organisationens struktur

ENERGIBALANS KRONOBERG 2018 - Region Kronoberg

7. Energianvändning. 8.


Mats egard
livranta forsakringskassan

Mål 7: Hållbar energi för alla - Hjo kommun

Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning. Under 2015 ökade energianvändningen i transportsektorn för andra året i rad och uppgick till 124,6 terawattimmar. Ökningen visar på en tydlig vändning i sektorns energianvändning, som mellan 2010 och 2013 kraftigt minskade från 127,0 terawattimmar till 119,9 terawattimmar. vägtransporter som verkar för en ökad energianvändning, en ökning som dock motverkas av effektiviseringstakten av fordonsflottan. Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-. Slutlig energianvändning i transportsektorn per energivara fr.o.m.

Klimat- och energistrategi Kristianstads kommun

Energianvändningen i transportsektorn har ökat stadigt under många år men minskade under 2017. I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att reducera den totala energianvändningen per invånare med 10 % mellan 1990 och 2020. Kommissionen har också föreslagit att målet för andelen förnybart inom transportsektorn ska tas bort efter 2020 (idag gällande mål säger att andelen ska vara 10 % år 2020). Dessutom har kommissionen föreslagit att grödobaserade biodrivmedel (s.k. ”första generationens biodrivmedel”) ska få utgöra högst 3,8 procent av energianvändningen i transportsektorn år 2030. Sveriges energianvändning Transportsektorns energianvändning domineras av oljeprodukter, främst bensin och diesel. I bebyggelsen dominerar elenergi, följt av fjärrvärme och biobränslen.

jun 2018 transport af elektrisk energi. 544 views544 views. • Jun 1, 2018. 3. 0 Termisk energi - hurtigt oplæg på klassen - årsprøve.