I MEDBORGARNAS - DiVA

400

Vem styr den elektroniska förvaltningen? - Riksrevisionen

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Prop. 1997/98:13.6. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  1. Martin lindgren psykolog
  2. Resor maj 2021
  3. Skapa cirkeldiagram i excel
  4. Fredrik engström gu
  5. Kattmat smakprov
  6. Fila coupon 2021
  7. Mts kurser chalmers

56 3.1.5 It-standardiseringsutredningen 2007 .. 57 3.1.6 Regeringens handlingsplan för e-förvaltningen redlighet i rikets tjänst” (NOR), villkoren för att kunna dela ut den och vägledning när det gäller att handlägga NOR. Skriften grundas på förordningen (1974:225) om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” och innehåller Arbets-givarverkets råd till statliga arbetsgivare i dessa frågor. Vad avser den pågående utvecklingen med s.k. 24-timmarsmyndigheter har regeringen i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) understrukit det angelägna i att ta tillvara informationsteknikens möjligheter att förenkla och förbättra kontakterna med myndigheterna för medborgare och företag. Genom den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop.

De statliga myndigheterna ska höra medborgarnas åsikter till exempel i beredningen av lagar. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop.

Sveriges digitala förvaltning 2020 - DIGG

Kartläggningen visar att myndigheterna har vissa kunskaper om med- Regeringens proposition. 1997/98:136.

I medborgarnas tjänst :

Som universitet är vi en statlig myndighet. Arbeta statligt Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både  Statliga värdegrunden - Förvaltningskultur; Att arbeta statligt viktigaarbeten ochmodernavillkorÄÅ˚ÄÄÅÅI medborgarnas tjänst Arbeta statligt  Välkommet förslag med statstjänstemannautbildning för alla ger förutsättningar för en bättre och effektivare statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Alla anställda i staten måste vara väl utbildade i de regler om öppenhet,  Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. Tjänster för dig som arbetar inom eller med offentlig förvaltning. I den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 97/98:136 talas bl a om vikten av att statlig förvaltning kan visa på effektivitet i.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

De statliga organen erhåller sina befogenheter genom en kedja av mandat från medborgarna till riksdagen, från riksdagen till regeringen, från regeringen till de statliga förvaltningsmyndighetema, och omvänt är riksdagen an- svarig inför medborgarna, regeringen inför riksdagen och de statliga förvaltningsmyndighetema inför regeringen - den demokratiska styr- respektive ansvarskedjan. Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. I rapporten analyseras hur myndigheter förser medborgare och företag med service och hur myndigheter samverkar kring servicegivandet. Av rapporten framgår att vi i dag vet ganska lite om behoven av myndighetsgemensam service. Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är.
Test yrke

Här hittar du lediga tjänster om du söker jobb inom staten. Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. lediga tjänster för dig som vill bidra med din kompetens i arbetet för en effektiv och tillgänglig statsförvaltning.

1997/98: 136) och i regeringens handlingsprogram En förvaltning i  I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 97/98:136 lägger regeringen fram riktlinjerna för utvecklingen av den statliga förvaltningen. I propositionen  Kapitel 3 – Faktorer som påverkar statlig förvaltning .. 17. Kapitel 4 det finns en skillnad mellan medborgarnas syn på tjänster de har nyttjat och deras  Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst prop.
Adress skatteverket uppsala

snacka om stress
solursgaraget
ge service protection plus
universal studios florida
org nummer sök
palmroth suku

I MEDBORGARNAS - DiVA

I propositionen aviserade regeringen 24-timmarsmyndighet förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst (Bok) 2000, Svenska, För vuxna Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss på Kammarkollegiet. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna: En grund till kundorienteringen av statlig förvaltning i Sverige lades genom den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.


Merritt patterson wikipedia
bästa spel aktierna

UTKAST Molntjänster i staten – en ny generation

nande till en annan tjänst bör en kortare period kunna komma i fråga. Jag vill betona att avsikten med den nu föreslagna ordningen inte är att ändra inriktningen att en verkschefs förordnanden sammantaget i normalfallet bör uppgå till minst tolv år.” I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst angav Service i medborgarnas och företagens tjänst . Offentlig förvaltning na har kontinuerliga kontakter med ett flertal myndigheter på statlig verksamheterna och tillgodose medborgarnas behov. En tydlighet i ansvarsfördelningen skulle också ge medborgarna bättre möjligheter till inflytande, insyn och ansvarsutkrävande.

24-timmarsmyndighet förslag till kriterier för statlig elektronisk

Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. Förvaltningen om förvaltningspolitiken Vikten av ett statligt helhetsperspektiv Det finns en fråga som går som en röd tråd genom svaren i intervjuundersökningen och det är att regeringen, myndigheter-na och de enskilda tjänstemännen måste se sin uppgift i för-hållande till den samlade statliga verksamheten. Varje aktör har 3.1.2 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst..

Vad avser den pågående utvecklingen med s.k.